Regulamin


  • Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godz. 14.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
  • Możliwość opuszczenia apartamentu po godz. 11.00 należy uzgodnić z zarządcą apartamentu.
  • Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu.
  • Zabranie ze sobą zwierząt domowych należy uprzednio uzgodnić z zarządcą.
  • Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia.
  • Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać obsłudze apartamentu.
  • W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności Gościa.
  • Wcześniejszy wyjazd Gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie upoważnia do zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.
  • Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty, o wyłączenie zbędnego oświetlenia i zakręcenie wody.
  • W przypadku rezygnacji z rezerwacji potrącamy odpowiednio: do 7 dni przed przyjazdem 100% przedpłaty, od 7 do 14 dni przed przyjazdem 80% przedpłaty, od 14 do 21 dni przed.

 Napisz do nas